Avdelning

Nedan finns en förteckning över Ålands lokalorganisations
fackförbundsavdelningar.

PAM Servicefacket på Åland

Förbundets medlemmar arbetar inom den privata
servicesektorn, bland annat följande branscher:

 1. handeln
 2. hotell och restaurang
 3. fastighetsskötsel och städning
 4. lager
 5. kontor
 6. bevakning
 7. tekniska och specialbranscherna
 8. frisörssalonger
 9. apotek
 10. servicestationer
Finlands Sjömans-Unions Ålandsavdelning rf

Förbundets medlemmar arbetar inom följande branscher:

 1. handelsflottan
 2. passagerarfärjtrafiken
 3. kust- och insjötrafiken
 4. bogsering
 5. Övriga uppgifter nära anknutna till sjöfart
Industri facket

Förbundets medlemmar arbetar i följande branscher:

 1. bildäckbranschen
 2. glaskeramiska industrin
 3. grafiska industrin
 4. kemiska basindustrin
 5. glasnings-, byggnadsglasnings, och
  glasförädlingsindustrin
 6. gummiindustrin
 7. informationsindustrin
 8. kemisk tillverkningsindustri
 9. olje-, naturgas- och petrokemisk industri
 10. plasttillverkningsindustri
 11. sko- och läderindustri
 12. textil- och beklädnadsindustrin
 13. textilunderhåll (privata tvätterier)
Ålands Transportarbetare r.f.

Förbundets medlemmar arbetar inom följande branscher:

 1. bilbranschen
 2. bilverkstäderna
 3. bilservicebranschen
 4. stuveribranschen
 5. speditionsbranschen
 6. transportbranschen
 7. oljebranschen
 8. terminalbranschen
 9. trafikundervisningen
 10. resebyråbranschen
 11. övriga härmed förknippade branscher
Ålands Byggnadsförbund

Förbundets medlemmar arbetar i följande branscher:

 1. asfaltbranschen
 2. byggnadsproduktindustrin
 3. golvbeläggningsbranschen
 4. husbyggnadsbranschen
 5. husteknikbranschen
 6. mark- och vattenbyggnadsbranschen
 7. målarbranschen
 8. vattenisoleringsbranschen
Ålands Post- och logistikunion

Förbundets medlemmar arbetar inom följande branscher:

 1. postbranschen
 2. kommunikationsbranschen
 3. logistik
 4. lagerservice
 5. tidningsutbärning
 6. reklamutbärning
 7. gratisutdelning
 8. penninghantering
 9. branscher förknippade med dessa
Ålands kommunalanställda JHL r.f.avd. 214

Förbundets medlemmar arbetar inom följande branscher:

 1. kommunalt anställda
 2. landskapsanställda
FOAÅ JHL-samorganisation på Åland

Förbundets medlemmar arbetar inom följande branscher:

 1. offentliga sektorn