PAM-aktuellt

Förhandlingar om kollektivavtal
Nya kollektivavtal har förhandlats fram. Besök PAM:s hemsida för mera information. Från länken hittar du information om hur förhandlingarna går till: Förhandlingar om kollektivavtal

Ändringsförslag till kollektivavtalen
Förslag och tillägg till ändringar av kollektivavtalet skickas till:
servicefacket@hotmail.com