Byggnadsförbundet Avd 205 r.f

Gå med i förbundet

Förbundets grunduppgift är att bevaka sina medlemmars intressen i arbetslivet och att försvara och förbättra branschens arbetsvillkor.
Genom att vara medlem tryggar du dina rättigheter på arbetsmarknaden. Det är även ett tecken på att du vill utveckla arbetsvillkoren inom din bransch.

Läs mer om medlemskap på Byggnadsförbundet (Rakennusliitto) webbsida här.

Byggnadsförbundet

Till förbundet hör arbetstagare inom asfaltbranschen, golvbeläggningsbranschen, infrastrukturbranschen, måleribranschen, byggproduktindustrin, husbyggnadsbranschen, hustekniksbranschen och vattenisoleringsbranschen.

Påverkan på plats är en viktig del av vår verksamhet. Vår styrka ligger i medlemmarna och den goda organiseringen av branschen.

Läs mer om medlemskap på Byggnadsförbundet (Rakennusliitto) webbsida här.

Intressebevakning

Byggnadsförbundets styrka ligger i dess medlemmar och i att branschen har organiserat sig väl. Medlemmen är den viktigaste resursen i förbundets verksamhet. Medlemmen kan påverka alla frågor som rör byggarbetare på arbetsplatsen och i fackavdelningen. Alla medlemmar i förbundet hör till Byggbranschens arbetslöshetskassa. Kassan betalar inkomstrelaterad dagpenning vid arbetslöshet till byggare.

På Byggnadsförbundet (Rakennusliitto) svenska webbsidor kan du sköta om dina medlemsärenden elektroniskt i tjänsten Här hittar du också arbetslöshetskassan.

Förtroendeman

Du vet väl att om det blir problem på arbetsplatsen så är förtroendemannen och fackföreningen till för att hjälpa sina medlemmar om det strular till sig på arbetsplatsen.


Aktuellt

Bläddra bland Ålands Byggnadsförbund nyheter, blogginlägg och evenemang.

Ålands Byggnadsförbund avd. 205

KONTAKTUPPGIFTER

Ordförande:
Fredrik Heinola

Kassör:


Huvudförtroendeman:
Yngve Jansson
tel: 040 523 89 54

Byggnadsförbundet (Rakennusliitto) Social media

Medlemstidning (på finska)