Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdet på Åland

Bli medlem i JHL

JHL är Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena. Vi är Finlands största fackförbund inom servicebranschen. Våra medlemmar har tusentals yrkesbeteckningar. JHL försvarar oförtröttat hela sin breda yrkesskaras intressen och rättigheter.

Anslut dig genast. På det sättet försäkrar du dig om att behandlas rättvist i arbetslivet om du drabbas av arbetslöshet.

Läs mer om medlemskap på JHL:s webbsida här.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

JHL är Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena. Vi är Finlands största fackförbund inom servicebranschen. Våra medlemmar har tusentals yrkesbeteckningar. JHL försvarar oförtröttat hela sin breda yrkesskaras intressen och rättigheter.

Förbundet organiserar arbetstagare inom stat, kommuner, samkommuner, församlingar, deras affärsverk eller bolag, allmännyttiga samfund, bolag eller samfund som producerar tjänster för den offentliga sektorn, samt inom jämförbara branscher. Till förbundet hör också studerande vid de läroinrättningar som utbildar personer för de här branscherna.

JHL-föreningar på Åland

Förtroendemannen hjälper

JHL:s förtroendeman eller huvudförtroendeman är den som hjälper på arbetsplatsen när du har frågor eller stöter på problem i arbetslivet.

Den första intressebevakningsinstansen i arbetslivet är JHL:s förtroendeman eller huvudförtroendeman och deras suppleanter på arbetsplatsen. JHL har totalt ca 4 700 förtroendemän i olika delar av Finland.

Förtroendeman?

Förtroendemannen hjälper om du stöter på problem i ditt anställningsförhållande. Förtroendemannen övervakar efterlevnaden av tjänste- och arbetsvillkor på arbetsplatsen, tolkar innehållet i avtalen och representerar arbetstagarna i förhandlingar med arbetsgivaren. Förtroendemannen ser till att alla följer arbetslivets spelregler på arbetsplatsen.

Läs mera om förtroendeman på JHL:s webbsidor här.


Aktuellt

Bläddra bland JHL:s nyheter, blogginlägg och evenemang.


Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdet på Åland

KONTAKTUPPGIFTER

Kontakt:
info@foa.ax


Social media:
JHL Åland

JHL Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområde

Medlemstidning
Motiivi