Finlands Sjömans-Unions Ålands fackavdelning rf

Unionen – din trygghet

Du kan ansluta dig som medlem i Finlands Sjömans-Union och Transportbranschens Arbetslöshetskassa om du arbetar inom handelsflottan, inom kust- eller insjötrafik, på en bogserbåt eller med andra uppgifter i anknytning till sjöfart eller med uppgifter som har med sjöfart att göra.

Läs mer om medlemskap på Sjömans-Unininens webbsida här:

Sjömans-Unionen

Sjömans-Unionen är en landsomfattande organisation som samlar de registrerade föreningar som består av arbetstagare inom Finlands handelsflotta, inom kust- och insjötrafiken, på bogserbåtar och med andra uppgifter i nära anknytning till sjöfarten.

Arbetslivet kräver allt mer av den anställda.. Att tillhöra Sjömans-Unionen är att skapa trygghet i din arbetsdag.

Läs mer om medlemskap på Sjömans-Unininens webbsida här:

Intressebevakning

Sjömans-Unionen bevakar både hela branschens yrkesverksamma medlemmars samt den enskilda medlemmens förmåner. Facket sköter om avtalsverksamheten samt den yrkesmässiga, samhälleliga och internationella intressebevakn

Sjömans-Unionen har genom kollektivavtal med rederiföreningar och rederier och andra arbetsgivare avtalat och kommer att avtala om löner och löneförhöjningar, övertidsersättning, arbetstider, semester och andra centrala villkor i anställningen. Sjömans-Unionen bevakar också att kollektivavtalen följs..

Läs mer om intressebevakning på Sjömans-Unionens webbsida här.


Aktuellt

Bläddra bland Sjömans-Unionens nyheter.


Finlands Sjömans-Unions Ålands fackavdelning rf

KONTAKTUPPGIFTER

Ombudsman:
Pia Levin
Ombudsman, jurist

Tel: 09-6152 0253
Mob: 040-7069 863