Medlemskap i Facket

Genom medlemskap ser du till att någon förhandlar om din lön och arbetsvillkor för din bransch och din arbetsplats samt arbetar för att förbättra den arbetsrättsliga lagstiftningen för löntagarna genom att påverka de politiska besultsfattarna. Det är viktigt att vi är många så att vi får tyngd och är en part pä arbetsmarknaden att ta hänsyn till både nu och framtiden. Genom medlemskap i facket kan du få goda råd och juridisk hjälp om det skulle knipa.

Bli medlem

Representant på Åland

På Åland finns det en lokal representant för FFC som företräder många större förbund dit du kan ringa eller e-maila för ytterligare information om facket och om medlemskap samt få råd och hjälp i arbetsrättsliga och kollektivavtalsenliga frågor.

Kontaktuppgifter

Sturle Fjäder
Ordförande
tel:045 734 269 69

Katja Kaivonen
Organisationssekreterare
tel:020-7740206
mob.040-7094337

Besöksaddress:
Hagnässtrand 1A, 3:e våning
Helsingfors

E-mail: katja.kaivonen@sak.fi

Aktuellt

OBS!


Från den 1 januari 2017 är lokalkontoret helt stängt och obemannat. Som
medlem får du ta kontakt med respektive förbund. Om medlemskap eller
någon annan facklig fråga ta kontakt med organisationssekreterare
Katja Kaivonen på FFC tel. 020-7740206 eller mob. 0407094337
eller lokalorganisationens ordförande Sturle Fjäder mob. 045 7342 69 69.

KonkurrenskraftsavtalLäs mera om konkurrenskraftavtalet i korthet nedan
Konkurrenskraftsavtalet i korthet

Kurser 2017