Ålands Industri Arbetare avd. 642 rf

Det lönar sig alltid att höra till facket!

När du blir medlem i Industrifacket blir du samtidigt medlem i en fackavdelning och i arbetslöshetskassan.

Alla löntagare som fyllt 15 år och som arbetar inom Industrifackets organiserings- och avtalsområden kan ansluta sig.

Anslut dig genast som medlem eller studerandemedlem till Industrifacket!

Läs mera om medlemskap på industrifackets webbsida här.

Industrifacket

Förbundet är verksamt inom fyra sektorer: kemisektorn, teknologisektorn, trävarusektorn och specialbranschernas sektor. Medlemmarna jobbar inom bland annat metall- och teknologiindustrin, service- och underhållsbranschen, bil- och maskinbranschen, mekaniska skogsindustrin, snickeriindustrin, skogs-, plantskole- och skogsmaskinsbranschen, kemiska bas- och produktindustrin, plastproduktsindustrin och grafiska industrin.

Läs mera om medlemskap på industrifackets webbsida här.

Intressebevakning

Industrifacket förhandlar fram kollektivavtal för de avtalsbranscherna som förbundet representeras och övervakar att avtalen följs. I kollektivavtalen fastslår man bland annat lönegrunder samt miniminivån för lönerna som utbetalas åt arbetstagarna.

Läs mera om intressebevakning på industrifackets webbsida här.

Förtroendeman

Förtroendemannen representerar arbetstagarna på arbetsplatsen. Du kan alltid diskutera konfidentiellt med förtroendemannen.

Förtroendemannen förhandlar, förmedlar information och löser problem mellan arbetstagarna och arbetsgivaren. Arbetstagare kan vända sig till förtroendemannen i alla situationer när det gäller frågor eller problem med anställningen.

Läs mera på industrifackets webbsida här.


Ålands Industri Arbetare avd. 642 rf

KONTAKTUYPPGIFTER

Ordförande:
Freddie Forsman
Tel: 0405957975
force1978@hotmail.com

Vice ordförande:
Hanna Borisov
Tel: 0405347784
hanna.borisov@gmail.com

Sekreterare:
Jonny Landström
Tel: 04573838463
jonny.804@hotmail.com

Styrelseledarmot:
Dace Sile
Tel: 04573433443
dace.sile@optinova.com

Styrelseledarmot:
Monika Johnsson
Tel: 0401507173
ford1165@hotmail.com


Medlemsärenden:
e-tjänst