Ålands lokala fackföreningars kontaktuppgifter


PAM-Servicefacket på Åland r.f.

Ordförande
Alexandra Bergman
Tel: 00457344925
pamavd193@gmail.com

Vice ordförande
Anni Lindborg
pamavd193@gmail.com

Medlemsansvarig
Nina Öström, Patricia Sjögren
pamavd193@gmail.com


Finlands Sjömans-Unions Ålandsavdelning rf

Jessica Troberg
Ombudsman i Åbo

Tel. 02-2310501
mob.040-5840381


Åland Industri Arbetare avd. 642 rf

Ordförande
Freddie Forsman
Tel: 0405957975
force1978@hotmail.com

Vice ordförande
Jonny Landström
Tel: 04573838463
Jonny.804@hotmail.com

Sekreterare
Samuel Jansson
Tel: 0405239075
mr_napolion@hotmail.com

Kassör
Freddie Forsman
Tel: 040 595 7975
force1978@hotmail.com

Studie sekreterare
Monika Johnsson
Tel: 0401507173
ford1165@hotmail.com

Styrelseledamot
Kenneth Eckerman
Tel: 04573427227
kennetheckerman@hotmail.com


Ålands Transportarbetare r.f.

Ordförande
Robert Grundström
tel: 0457 342 4898
robert.grundstrom@transmar.fi

Sekreterare/kassör
Dina Franzèn
tel: 0457 097 1930
diana.franzen@gmail.com


Byggnadsförbundet Avd 205 r.f

Ordförande
Fredrik Heinola

Sekreterare
Tiina Nurmi Kokko
tel: 020 774 3082
tel: 050 2783
sven.andren@live.se

Förtroendeman
Fredrik Heinola
tel: 0457 342 7977
Heinola42@gmail.com

Huvudförtroendeman
Yngve Jansson
tel: 040 523 8954


Ålands kommunalanställda JHL r.f. avd. 214

Föreningens kansli
Norragatan 26/1
AX-22100 Mariehamn, Åland
Öppen måndag-fredag kl. 9.00-16.00

Ordförande:
Jim Tommiska
mobil: 040 53 69 421
e-post: jim.tommiska@energi.ax

Öppet måndag-fredag kl. 9.00-16.00


JHL Åland (FOA-Å)

Norragatan 26/1
22100 Mariehamn

Kontaktuppgifter JHL-kansli:
Verksamhetsledare Evelyn Joelsson-Påvals

Telefon
(018) 16976

E-post
info@foa.ax

Öppet måndag-fredag kl. 9.00-16.00